sábado, 25 de marzo de 2017

A Coresma día a día

SÁBADO DA III SEMANA DE CORESMA

2017
Unha frase do evanxeo: 

«
Non teñas medo, María, porque ti atopaches graza ante Deus; e, fíxate, vas concibir no teu ventre e darás á luz un fillo, ao que lle poñerás de nome Xesús. Será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de David, seu pai; reinará por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin».

Reflexión:

O Deus no que cremos os cristiáns é un Deus que se fixo carne, que puxo a súa tenda entre nós. Un Deus que pide a colaboración humana para realizar o seu plan de salvación. María, a escrava do Señor, representa o prototipo do crente pola súa fe, a súa dispoñibilidade, a súa pobreza, a súa humildade, e sobre todo pola súa capacidade de encarnar a Palabra. 
A celebración da Anunciación é unha boa ocasión para agradecer o inmenso agasallo da Encarnación de Deus na nosa historia, e para pedir a graza de saber escoitar a súa Palabra para facela vida no noso día a día. 

Actitude:

ADORA: Atopa un momento no teu día para achegarte a Deus no sagrario.

Canción:

Canto a María

venres, 24 de marzo de 2017

A Coresma día a día

VENRES DA III SEMANA DE CORESMA

2017

Unha frase do evanxeo: 

«
‑¿Cal é o mais importante de todos os mandamentos?
Xesús respondeulle:
‑O primeiro é: Escoita, Israel: o Señor é o noso Deus, o Señor é único,  e amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma, con todo o teu entendemento e con todas as túas forzas.  O segundo é: Amarás o teu próximo coma a ti mesmo. Non hai mandamentos máis importantes ca estes».

Reflexión:

Amar a Deus é amarlo sen condicións, sen esperar favores, sen antepoñer ao seu amor nada deste mundo. Cantas veces pola contra deixámonos levar do noso egoísmo, do noso orgullo, da nosa comodidade! Deixamos de lado ao próximo e centrámonos en nós mesmos...

Actitude:

RECORDA: Que amando aos demais estás amando a Deus.

Canción:


xoves, 23 de marzo de 2017

A Coresma día a día

XOVES DA III SEMANA DE CORESMA

2017
Unha frase do evanxeo: 

«
A xente quedou abraiada».


Reflexión:

Como notar a acción do dedo de Deus nas nosas vidas? Somos capaces de recoñecer que o Reino está presente na nosa historia? Percibimos que Deus camiña no medio do seu pobo?

Actitude:

UNE: Procura hoxe a maneira de ser unión e non división na casa, no traballo, na escola,...

Canción:


mércores, 22 de marzo de 2017

A Coresma día a día

MÉRCORES DA III SEMANA DE CORESMA
2017

Unha frase do evanxeo: 

«
Non pensedes que vin derrogar a Lei e os Profetas; non vin para derrogar, senón para dar cumprimento».

Reflexión:

A proposta de Xesús é admirablemente sinxela: vivir a Lei desde dentro, desde a luz da propia conciencia e corazón, como un agasallo de Deus, e advertiremos por nós mesmos o atractivo que é o camiño do seguimento do Mestre e o suxestivo que é a plenitude da súa Palabra.

Actitude:

REVISA: Fixeches un Deus á túa medida, un Deus de leis cómodas?.

Canción:

martes, 21 de marzo de 2017

A Coresma día a día

MARTES DA III SEMANA DE CORESMA
2017

Unha frase do evanxeo: 

«
‑Señor, cantas veces terei que perdoar a meu irmán se me segue ofendendo? Ata sete veces?
Respondeulle Xesús:
Non che digo ata sete veces, senón ata setenta e sete».

Reflexión:

Nós, os cristiáns, non somos os que temos que cumprir uns preceptos morais porque están mandados. O noso non é unha moral. Nós somos os que nos atopamos con Xesús, seduciunos, convenceunos de que seguirlle a el por amor é o mellor camiño para atopar o sentido e a alegría de vivir. O noso criterio de actuación moral non apunta a uns mandatos, senón a unha Persoa: "fai aos demais o que Cristo fixo contigo". Temos que amar non porque estea mandado, senón porque Cristo amounos primeiro e séguenos amando. Temos que perdoar sempre, ata setenta veces sete, non porque sexa un precepto da lei, senón porque Cristo perdoounos e séguenos perdoando con abundancia. Temos que entregar a vida polos demais non por cumprir un mandamento, senón porque Cristo entregou a vida por nós,..., e así todo o demais. A nosa referencia non é un mandato, senón unha Persoa. O noso é seguir a Xesús, o noso Mestre e Señor.

Actitude:

SETE VECES: Axuda hoxe aos demais, son moitas?.

Canción:

luns, 20 de marzo de 2017

PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA MUROS 2017


A Coresma día a día

LUNS DA III SEMANA DE CORESMA
2017

FESTA DE SAN XOSÉ
Unha frase do evanxeo: 

«
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados».

Reflexión:


S. Xosé non se apoiou na lei, senón na fe na promesa. Por iso, a súa vida foi transformada pola graza de Deus e, en consecuencia, foi capaz de coñecer e cumprir a vontade de Deus. A figura de San Xosé maniféstanos o poder da graza na súa vida, de tal modo que nos impulsa a confiar tamén nós na potencia da graza que pode transformar a nosa vida de pecado nunha vida nova virtuosa.

Actitude:

BUSCA: Facer o ben, non a recompensa dos que che rodean.

Canción: