xoves, 9 de marzo de 2017

A Coresma día a día

XOVES DA I SEMANA DE CORESMA
2017
Unha frase do evanxeo: 

"Se vós, que sodes ruíns, ben sabedes darlles cousas boas aos vosos fillos, canto máis voso Pai celestial llelas dará aos que llas pidan?"

Reflexión:

Nesta pasaxe do evanxeo de Mateo, Xesús insístenos en que sexamos asiduos e constantes na oración; "pedide e recibiredes, chamade e abrirásevos, buscade e atoparedes".

Actitude:

PIDE: Vai á misa e pide que a túa fe sexa máis forte.

Canción:

Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.


Ningún comentario:

Publicar un comentario