xoves, 20 de abril de 2017

OITAVA DE PASCUA

XOVES DA OITAVA DE PASCUA

2017
Unha frase do evanxeo: 

«A isto referíame eu cando, estando aínda convosco, vos dicía que conviña que se cumprise todo o que está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e mais nos Salmos acerca de min.»

Reflexión:

Os relatos das aparicións móstrannos a dificultade con que os primeiros discípulos viviron a experiencia da Resurrección de Xesús, do mesmo Mestre con quen viviu tres anos, ao que viron morrer na cruz. "Mirade, son eu en persoa", dilles neste texto de Lucas. Está vivo, presente, déixase tocar..., pero a súa realidade vai máis aló do visible. No Señor Resucitado perciben un Misterio que lles excede, unha Vida Plena onde a morte xa non ten físgoa. Nas súas palabras, os seus xestos descobren o gran Sacramento de Deus que foi, é e será. Coñéceno, pero descóbreno de novo. "Caen na conta de..." como os discípulos de Emaús: o pan, o viño, o compartir todo é xa Sacramento...

Actitude:

DEIXARNOS SORPRENDER:  Pola misericordia de Deus manifestada na Resurrección de Xesús..

Canción:


Ningún comentario:

Publicar un comentario