domingo, 23 de abril de 2017

OITAVA DE PASCUA

DOMINGO DA OITAVA DE PASCUA

2017
Unha frase do evanxeo: 

«Trae aquí o teu dedo e mira as miñas mans; trae a túa man e métea no meu costado. Non sexas incrédulo, senón home de fe.»

Reflexión:

O Evanxeo de hoxe non é un relato pascual máis. Non se trata só de contarnos como Xesús se apareceu, despois de morto, aos discípulos de diversas maneiras. O Evanxeo de hoxe móstranos unha forma diferente de atoparnos con Xesús resucitado, de chegar a sentir a esperanza e a vida nova que a súa Resurrección representa para nós. 

Tomás é o personaxe que nos permite coñecer ese camiño novo. É precisamente a incredulidade de Tomás a que nos permite descubrir ese camiño novo, cunha luz diferente que nos permite descubrir o verdadeiro ser de Deus, manifestado en Xesús de Nazaret. É un camiño que nos saca das veredas habituais e rutineiras para sorprendernos con outra posibilidade de vivir doutra maneira: ao modo de Deus. 

As palabras de Tomás "Se non meto o dedo no buraco dos cravos e non meto a man no costado, non creo" danlle pé a Xesús no Evanxeo para lanzarnos un desafío: "Trae o teu dedo, aquí tes as miñas mans; trae a túa man e métea no meu costado". É o Resucitado o que fala así. Pero refírese ao seu corpo dolorido, torturado, sanguento. Refírese ás súas feridas abertas. Unha vez máis a cruz e o sufrimento crúzanse no camiño do cristián que leva á resurrección. Xesús Resucitado maniféstase precisamente ao meter a man nas feridas do Xesús morto, do Xesús que recolleu no seu corpo torturado toda a dor do mundo e da historia, daqueles aos que lles tocou sempre a peor parte desta historia nosa. 

Actitude:

AMOSA:  As feridas curadas, o amor misericordioso de Deus.

Canción:

Ningún comentario:

Publicar un comentario