mércores, 12 de abril de 2017

SEMANA SANTA

MÉRCORES SANTO

2017Unha frase do evanxeo: 

«Non serei eu, Mestre?.»

Reflexión:

O propósito de condenar a Xesús por parte dos sacerdotes e anciáns atopa en Xudas Iscariote un adecuado aliado, ata o punto que en todo o relato aparece este discípulo como o que o entregou. A entrega é pactada e valorada coma se dun escravo se tratara (trinta moedas de prata). O guión está a cumprirse tal e como estaba previsto nas Escrituras, o que non resta responsabilidade á traizón dos Xudas de todos os tempos. Pero, como contraste admirable, é Xesús quen se entrega por nós pois ben coñece o que vai suceder, e asúmeo desde o principio.

Actitude:

BUSCA:  O camiño do amor gratuito, desinteresado.

Canción:


Ningún comentario:

Publicar un comentario